Graded Activity

Graded Activity is een speciaal programma voor mensen met chronische rugklachten. In dit programma staat het activeren van de patiŽnt centraal. Er wordt de mensen stapsgewijs duidelijk gemaakt dat bewegen niet slecht is maar juist goed is om het algemeen functioneren te verbeteren.

Bij de eerste behandelingen worden een aantal vragenlijsten ingevuld en een aantal onderzoeken gedaan. Dit is essentieel voor het vaststellen van de baseline, het beginniveau van de van de patiŽnt. Vanaf dit niveau worden de activiteiten verder opgevoerd. Dit opvoeren gebeurd stapsgewijs volgens een van tevoren vastgesteld behandelingscontract. In dit contract staat duidelijk wat er de komende weken van de patiŽnt wordt verwacht.

Vanaf het moment dat de behandelovereenkomst getekend is, vindt de uitvoering van therapeutische maatregelen plaats op vooraf vastgelegde tijdstippen en wordt de behandeling dus niet afhankelijk gemaakt van de aanwezigheid van pijn. Hier mee doorbreken we een patroon waarbij op de slechte dagen niks wordt gedaan en op goede dagen alles wordt ingehaald. Het is de bedoeling dat de patiŽnt niet meer doet dan wat van tevoren is afgesproken maar zeker ook niet minder. Op deze manier wordt de pijn naar de achtergrond gedwongen en komt een activeren manier van leven meer op de voorgrond te staan.

Om de patiŽnt zo goed mogelijk te stimuleren en te begeleiden word ook de thuis situatie bij de behandeling betrokken. Het kan gaan om een wekelijkse bijeenkomst waarin partners leren pijn- en gezond gedrag te identificeren, pijngedrag uit te doven en gezond gedrag te bekrachtigen. Tevens kunnen communicatievaardigheden worden aangeleerd, waardoor directe communicatie wordt bevorderd en waardoor de functie van het pijngedrag als communicatiemiddel minder op de voorgrond staat.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut in het MCN


Terug naar de beginpagina