Specialisaties

Acupunctuur

Acupunctuur berust op het feit, dat op de oppervlakte van het lichaam drukpijnlijke en eventueel gezwollen plaatsen voor kunnen komen, die door het prikken met een naald in zo n plaats weer tot verdwijnen gebracht worden. Met de achterliggende theorie van Yin en Yangbalans, de merediaankennis en de diagnostiek van pols en tong, kan door een juiste puntkeuze, pijnklachten gunstig beinvloed worden. Als ondersteuning van de fysiotheutische behandeling, is het toepassen van acupunctuur ideaal, vooral omdat vele acupunctuurpunten herkend worden als " locus dolendi " .
Gespecialiseerde fysiotherapeut op dit gebied is
Ron Chang

Bobath

PNF en NDT (Bobath) voor volwassenen. Dit is een specialisatie gericht op de neurologische oefentherapie (bijvoorbeeld bij patiŽnten na een CVA) Hierbij wordt uitgegaan van het trainen vanuit centraal (rompbalans) en van daaruit het verbeteren van de coŲrdinatie en kracht van de extremiteiten. Voornamelijk gebruik makend van funktionele training (gaan zitten, gaan staan, lopen) met inschakeling van de aangedane zijde.
Gespecialiseerde fysiotherapeut op dit gebied is
Brigitte Arntz

Conditietraining

Individuele doelstellingen of wensen van u worden in het schema verwerkt. De mogelijkheid tot een conditietest eventueel aangevuld met een lichamelijk onderzoek is aanwezig. De conditietraining wordt in kleine groepen gegeven.
Gespecialiseerde fysiotherapeut op dit gebied is
Ad Goedhart

COPD

Het behandelen van mensen met C.O.P.D.-klachten. C.O.P.D., Chronical Obstructive Pulmonal Disease, heeft als karakteristiek een obstructie van de luchtstroom als gevolg van chronische bronchitis of emfyseem. De belangrijkste klacht is kortademigheid die vaak optreedt tijdens inspanning, chronisch hoesten en het opgeven van slijm. Het doel van fysiotherapie bij patienten met C.O.P.D. is:
 1. Het aanleren van technieken om op effectieve wijze, zelfstandig aanwezige mucus te kunnen klaren. (hoesten en huffen)
 2. Het verbeteren van het inspanningsvermogen, zowel de cardiovasculaire limitatie, als de ventilatoire limitatie. (ademhalingspiertraining)
De training gebeurt groepsgewijs, bij uitzondering individueel, volgens de richtlijn COPD van het KNGF.
Gespecialiseerde fysiotherapeut op dit gebied is
Ron Chang

Incontinentie

Trainen van bekkenbodemspieren en blaas. Het voornamelijk versterken van bekkenbodem musculatuur bij mensen met incontinentieklachten.
Gespecialiseerde fysiotherapeut op dit gebied is
Brigitte Arntz


Kaakfysiotherapie

Kaakgerichtsklachten (CMD) kunnen verschillende oorzaken hebben. Bij de behandeling van dergelijke klachten kan de fysiotherapeut geraadpleegd worden. Dit vooral om te onderzoeken of de klachten een oorzaak hebben anders dan zuiver tandheelkundig of kaakchirurgisch.
Ook kunnen de gevolgen van CMD , bijv. hoofd- en nekpijn en bewegingsstoornissen van de kaakgewrichten ( te veel of te weinig beweeglijkheid of ongecoordineerd bewegen ) met behulp van fysiotherapie behandeld worden. Een veel voorkomend probleem bij CMD is de overmatige spierspanning van de kauwmusculatuur ( klem- en knars gewoonten).
Met behulp van specifieke ontspanningsoefeningen kan de fysiotherapeut trachten om meer " spierbewustzijn " te ontwikkelen bij de patient. Ook worden patienten die een kaakgewrichtsoperatie ( bijv. een arthroscopie of een onderkaak correctie ) nabehandeld. Hierbij richt de fysiotherapeut zich vooral op verminderen van bewegingsvrees, oefeningen ter verbetering van de beweeglijkheid en het verstrekken van adviezen t.a.v. het opbouwen van de belasting. Gespecialiseerde fysiotherapeut op dit gebied is
Azad Khan

Fysiotherapie bij kinderen en sensomotoriek

Het oefenen met kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling.
Gespecialiseerde fysiotherapeut op dit gebied is
Brigitte Arntz

Manuele therapie

Centraal in de Manuele Therapie staat het verbeteren van gewrichtsbewegingen van het hele lichaam. Omdat iedereen een eigen manier van bewegen heeft, wordt de therapie afgestemd op de bewegingen zoals het lichaam gewend is die te maken. Tijdens de behandeling worden de gewrichten op een rustige, meestal pijnvrije, manier bewogen, binnen de normale bewegingsgrenzen van het gewricht (mobilisaties). Er is absoluut geen sprake van het 'manipuleren' of van het zogenaamde 'kraken' of 'rechtzetten'.


Ontspanningstherapie

Deze therapie vorm is er om te zorgen dat de patiŽnt zelf leert om te gaan met de spanning in zijn of haar lichaam. Het is vaak zo dat een patiŽnt niet weet hoe hij of zij zichzelf goed en effectief kan ontspannen.
Ontspanning heeft als gevolg dat de spier gedurende een korte dan wel langere tijd minder aangespannen wordt. Dit heeft als effect dat de doorbloeding in de spier kan toenemen. Dit heeft op zijn beurt weer het effect dat de afvalstoffen in de spier kunnen worden afgevoerd en de voedingsstoffen kunnen worden aangevoerd. Daarnaast heeft ontspanning ook effect op het geestelijke niveau en kan het goed effect hebben bij hoofpijnklachten. Ontspanning neemt vaak een soort gevoel van rust met zich mee. Ook dit kan een positief effect op de patiŽnt hebben.
De ontspanningstherapie kan zich toespitsen op het gehele lichaam maar ook op een bepaald gedeelte van het lichaam.


Podologie.

Het aanmeten van zolen bij klachten van het bewegingsapparaat (voeten, knieen, heupen, rug) mogelijk ten gevolge van verkeerde stand van de voeten. De kosten bedragen Fl. 150,-, hiervoor komt de patiŽnt twee maal en worden de zolen gemaakt en na drie maanden, indien nodig, aangepast. De kosten worden over het algemeen niet vergoed door de verzekering.
Gespecialiseerde fysiotherapeut op dit gebied is
Brigitte Arntz

Sportfysiotherapie

Gevolgde opleiding :All-round sportfysiotherapeut van de NVFS Sportfysiotherapie is een verbijzondering van de fysiotherapie die de sportfysiotherapeut in staat stelt:
 • de sporter, al dan niet geblesseerd, te begeleiden
 • analyses te maken van alle voorwaarden die noodzakelijk zijn om bewegingen en bewegingspatronen, nodig in de sport, te kunnen uitvoeren.
 • de belasting in te kunnen schatten en te kunnen vertalen naar de belastbaarheid van de sporter
 • een oordeel te kunnen vormen omtrent kracht, snelheid en coordinatie van de sporter.
 • oefenvormen aan te bieden behorende bij de sport (sportspecifiek).

 • Kortom: het behandelen/begeleiden van de (geblesseerde) sporter van behandelruimte tot op het veld.
  Gespecialiseerde fysiotherapeut op dit gebied is
  Ron Chang

  Naar boven